Sektor

Sammankallande

Telefon

Mail

Utbildningssektor

Kenneth Hallgren

Assisterande:

Lennarth Edh

 

0707887044

 

0730923036

kennet.hallgren@hotmail.com

 

lennart-edh@hotmail.com

Tävlingssektorn

Tommy Blomquist

0709348806

tommy.skogseryd@telia.com

 

Rasutvecklingssektorn

Lena Blomquist

Assisterande:

Agneta Eklund

0723145188

 

0706935702

lena.skogseryd@telia.com

 

aeklund.68@hotmail.com

 

PR/Web-sektor

Cathrin Jonsson

 

Sanne Berglin

0738289265

 

0722483286

info@anebybk.se

 

info@anebybk.se

 

Tjänstehundssektor

Lena Målquist

0701771133

lenamalquist@hotmail.com

 

Kökssektorn

Britt-Marie Edh

0705347282

Bitte_edh@hotmail.com

 

Stugfogde

Kenneth Hallgren

 

Assisterande: Lennarth Edh

0707887044

 

0730923036

kennet.hallgren@hotmail.com

 

lennart-edh@hotmail.com