MEDLEM

 

MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2021

A-medlem = helbetalande 520:-

B-medlem = ungdom 7-25 år 300:-

C-medlem = familjemedlem 100:-
(Man kan ej ansöka om C-medlemskap om det ej finns en A-medlem i klubben).

 

Du kan nu bli medlem direkt på webben! 

Här betalar du in ditt medlemskap: SBK:s hemsida.

 
D-medlem = delbetalande 150:-

(Om man är helbetalande i någon annan av SBK’s lokalklubbar eller om man är medlem i någon rasklubb inom brukshundar). BankGiro 221-5408 (gäller endast denna medlemsform).

 

 

SOM MEDLEM I ANEBY BK FÅR DU:

– Gå kurser.

– Under ditt medlemsår är du försäkrad om något skulle hända dig på våra aktiviteter. Dessutom får du fördelaktiga rabatter på din hundförsäkring via Agria.

– 6 nummer/år av tidningen Brukshunden – Sveriges näst största hundtidning!

– Engagera dig i Aneby BK. Man kan hyra förläggningen, träna hund, hjälpa till i styrelsen eller på kurser.

– Svenska Brukshundklubben samarbetar också med en rad företag som erbjuder dig något alldeles extra för att du är medlem hos oss.

 

SBK FÖRSÄKRING

När du är medlem hos oss gäller Svenska Brukshundklubbens försäkringar. Du hittar mer om dem här:

SBK Försäkringar