Välkommen till din Aneby Brukshundklubb

SBK_logotyp_aneby-340-156-1
 
  

Årets viktigaste möte Årsmöte kommer att äga rum

Lördagen den 18 feburari kl. 13.00 i Klubbstugan.

Kallelsen och dagordning finner du här


       

 

 Hej medlemmar!
Tack alla kursdeltagare för hösten.
Välkommen till våren.

  


Valberedningens förslag 2023
Styrelse
Ordförande         Tommy Blomqvist     Nyval 1 år
Vice ordförande  Lena Målqvist           Fyllnadsval 1 år
Kassör                 Lennart Sjöberg       Nyval 2 år
Sekreterare        Cathrin Jonsson        Nyval 2 år
Ledamot             Agneta Eklund          Nyval 2 år
Ledamot            Lise-Lott Hansen       Fyllnadsval 1 år
Ledamot            Kennet Hallgren        Fyllnadsval 1 år
1:a suppleant    Veronica Lindquist     Fyllnadsval 1 år
2:a suppleant    Sanne Berglin             Nyval 2 år
 
Revisorer
Revisor                Eva-Lena Knutsson    Nyval 1 år
Revisor                Lena Blomqvist         Nyval 1 år
Revisorsuppleant Britt-Marie Edh         Nyval 1 år
 
Förslag till valberedning
Sammankallande   Malin Bülow             Nyval 1 år
Ledamot                Lennart Edh            Nyval 2 år
Ledamot                Jan Korsfeldt          Fyllnadsval 1 år
 
Valbar år endast kandidat som nominerats enligt följande valordning
  • Medlem kan till lokalklubbsstyrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
  • Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;
  • vilken funktion som avses
  • namn
  • en kort presentation
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.
Förslag till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast 5 februari 2023 på följande epost:
thornsusanne@hhotmail.com 
Därefter är nomineringen avslutad
Valberedningen Aneby Brukshundsklubb, 2023-01-09
Malin Bülow, sammankallande
Lennart Edh
Jan Korsfeldt
 

Dagens datum

söndag
29
januari
Diana

2023
Vecka 4

 

Choose language

Webbfråga

Vad tycker du om nya hemsidan?
Senaste blogginläggen

 

Besökare idag: 0
Denna månad: 229
Totalt: 5449