Datum för BPH vt 2017


Dags att anmäla dig till BPH?

Datum för hösten 2018:

Har du frågor kontakta Susanne, 073 - 771 6162 eller Iréne Frinell 070-673 0550

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.
 
Mer information om BPH hittar du på SKK:s hemsida.

 

BPH Beskrivare:

Testledare:

Inhyrd
Kommer längre fram